สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ

สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 9 แห่ง ให้มีแนวปฏิบัติในการตอบหนังสือยืนยันยอดของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินเท่านั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของกิจการ 
            อนึ่ง คุณแน่งน้อย และผศ.ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ได้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับสมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ในเรื่องนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วย

โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 11:38:46
 1406
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์