การกำหนดและการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (“KAM”)

การกำหนดและการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (“KAM”)

            เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ หรือ Key Audit Matter เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดให้กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องสื่อสารและรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 อย่างไรก็ดี กิจการอื่นที่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็สามารถจะทำตามข้อกำหนดดังกล่าวได้เช่นกัน เพราะ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบช่วยทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินได้มากขึ้น
            เมื่อเดือนมิถุนายน 2016 IFAC ได้เผยแพร่ Diagram เรื่อง Determining and Communicating Key Audit Matters สภาวิชาชีพบัญชีได้แปลเป็นฉบับภาษาไทยแล้ว ซึ่งท่านสามารถ Download ได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 8:57:47
 7077
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์