ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) ครั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) ครั้งที่ 7

            สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 7 (2/2559) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ  มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 26 ราย  ผ่านการทดสอบ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของจำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Click

สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ในวันศุกร์ที่ 19 และเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560  เวลา 9.00 – 16.30 น. และจัดทดสอบครั้งที่ 8 (1/2560) ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 685-2578 (คุณปัญญรส)

โพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 16:06:34
 1590
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์