สภาฯ ร่วมมือกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

สภาฯ ร่วมมือกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563โดยได้รับเกียรติจากรศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และคุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรในวันนั้น การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และนักวิเคราะห์มีความรู้ และความเข้าใจในแก่นของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ณ ห้อง 6 AB ศูนย์อบรมสัมมนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

โพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 16:10:00
 2449
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์