อนาคตของเราร่วมกันมุมมองอุตสาหกรรม: อนาคตของการเรียนรู้เป็นมืออาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

อนาคตของเราร่วมกันมุมมองอุตสาหกรรม: อนาคตของการเรียนรู้เป็นมืออาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

            "อนาคตของเราร่วมกันมุมมองอุตสาหกรรม: อนาคตของการเรียนรู้เป็นมืออาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ" รายงาน 2017 เป็นความร่วมมือครั้งที่สองระหว่าง ISCA และ ICAEW รายงานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการศึกษาการฝึกอบรมและการเรียนรู้แบบมืออาชีพ เพื่อพัฒนานักบัญชีมืออาชีพที่พร้อมในอนาคตเพื่อให้พวกเขาสามารถมองไปข้างหน้าต่ออนาคตที่สดใสในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่
            บทสรุปของรายงานในสถานที่ทำงานที่ไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือในปัจจุบัน นักบัญชีจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในหลายสาขาวิชา ซึ่งรวมถึงความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ การฝึกงานที่ยาวนานและมีโครงสร้างมากขึ้น รวมทั้งการฝึกงานจะได้รับการต้อนรับจากวิชาชีพบัญชีเพื่อให้นักเรียนบัญชีเข้าใจถึงปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงและตัดสินใจความชอบของวิชาชีพ 
           รายงานเน้นความจำเป็นที่นักบัญชีต้องมีได้แก่ ความรอบรู้สหวิชา แสวงหาและพัฒนาทักษะและความรู้เชิงจิตวิทยา การเป็นผู้นำ การเจรจา ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เชิงทำนาย ความเข้าใจในภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยง การบริหารจัดการโครงการ การเขียนเชิงธุรกิจและทักษะการโน้มน้าว ทักษะและความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้นักบัญชีสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและช่วยในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
รายงานสรุปรายงาน สามารถดาวน์โหลด : Click
วิดีโอคลิปสรุปรายงาน สามารถดูได้ที่ : Click 

โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2560 13:28:11
 2387
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์