งานสัมมนา “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิด”

งานสัมมนา “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิด”

            หลังจากที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดสัมมนาหลักสูตร “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิดไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอการสัมมนาในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยงานสัมมนานี้ประกอบไปด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ.วิภาดา ตันติประภา และดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ โดยท่านสามารถเข้าไปฟังได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้


Part 1 : Click
Part 2 Click 

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ย. 2560 10:48:26
 2154
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์