สภาฯ เปิดอบรมฟรีให้กับผู้ประกอบการ 100 รายแรกที่สมัครเข้าทดลองใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ SMEs

สภาฯ เปิดอบรมฟรีให้กับผู้ประกอบการ 100 รายแรกที่สมัครเข้าทดลองใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ SMEs

            สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับอีก 5 หน่วยงานพันธมิตรเปิดอบรม workshop สอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการมีงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ด้วยเทคโนโลยีที่สะดวก ทันสมัยและประหยัด
            สภาฯ เปิดอบรมฟรีให้กับผู้ประกอบการ 100 รายแรกที่สมัครเข้าทดลองใช้งาน รุ่นที่ 1 และ 2 ในวันที่ 8 และ 9 มิ.ย. นี้ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการอบรมรุ่นต่อไป จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ย. 2560 10:55:01
 1884
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์