ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 37

ดูประกาศ Click
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 37 (2/2560) Click

วันทดสอบ วิชา
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โปรดตรวจสอบหมายเลขห้องสอบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา
             ผู้เข้ารับการทดสอบCPA ครั้งที่ 37(2/2560)โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 - 685 2500 หรือ 02-6852529 - 30 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ภายในวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.  2560  หากเลยเวลาที่กำหนดสภาฯ จะยึดถือตามประกาศรายชื่อและรายวิชาที่ประกาศนี้

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ย. 2560 11:03:56
 1361
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์