ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการบริการทางวิชาชีพบัญชีในอีก 3 ปี ข้างหน้า

ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการบริการทางวิชาชีพบัญชีในอีก 3 ปี ข้างหน้า

 

            Association of Chartered Certified Accountant (ACCAจัดทำแบบสอบถามเรื่อง Enterprise Demand for Professional Services in ASEAN  เพื่อศึกษาข้อมูลและความต้องการใช้บริการทางวิชาชีพในอาเซียน แบบสอบถามจำนวน 14 ข้อ ใช้เวลาการทำแบบสอบถามไม่เกิน 15 นาที ระบบเปิดให้ทำแบบสอบถามถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สนใจทำแบบสอบถาม Click

 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง  

โพสต์เมื่อ :
16 พ.ย. 2560 12:00:46
 1387
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์