การสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2

การสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา  Click
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า  Click 
โพสต์เมื่อ :
16 พ.ย. 2560 14:02:55
 6803
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์