โครงการอบรม CFO -16

โครงการอบรม CFO -16

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอธิบดี กรมสรรพากร ดร. สาธิต รังคสิริ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 16 ในหัวข้อ Current Tax Issues เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงเจตนารมย์ และทิศทางในอนาคตในการออกมาตรการทางภาษีเพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558

โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 11:35:12
 2587
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์