หลักสูตรประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 1(รับจำนวนจำกัด)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 1(รับจำนวนจำกัด)

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหารออกหลักสูตรใหม่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้บริหารระดับกลางทางด้านบัญชีการเงิน เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 2558

ความรู้ข้ามศาสตร์กับการเพิ่มศักยภาพนักบัญชีไทย

            นอกจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับนักบัญชีไทยในยุคปัจจุบัน ความรู้ข้ามศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐศาสตร์มหภาค การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเงินและการลงทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทางด้านบัญชีการเงินในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบันและการแข็งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต

ความสำคัญของบัญชีบริหารสำหรับผู้บริหาร

            เป็นที่ยอมรับกันในแวดวงธุรกิจว่า ความรู้ทางด้านบัญชีบริหารเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกระดับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านบัญชีการเงิน ที่เป็นทั้งผู้รวบรวมข้อมูลบัญชี และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจรวมทั้งกำหนดยุทธ์ศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารทางด้านบัญชีการเงินควรมีความเป็นเลิศในองค์ความรู้ทางด้านบัญชีบริหารอยู่ตลอดเวลา

ความต่างระหว่างหลักสูตร Young CFO และหลักสูตร CFO

            โครงสร้างหลักสูตร Young CFO รุ่นที่ 1 ถอดแบบและพัฒนาต่อยอดมาจากหลักสูตร CFO รุ่น 1-15 ซึ่งมุ่งเน้น การวางพื้นฐานที่สำคัญและความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทางด้านบัญชีการเงินระดับกลาง โดยมุ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสำคัญ 
            ส่วนหลักสูตร CFO ในปัจจุบัน(ตั้งแต่รุ่น 16เป็นต้นมา) จะเน้นในเชิงเสวนาที่เป็นการต่อยอดความคิดจากวิทยากรและผู้ร่วมเข้าสัมมนา สำหรับผู้บริหารสูงสุดขององค์การทางด้านบัญชีการเงิน

รายละเอียดหลักสูตร Young CFO รุ่นที่ 1
 
            จะเริ่มในวันที่ 6 กรกฎาคม นี้ โดยจะอบรมเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เป็นเวลา 8 วัน(ดูรายละเอียดวันและหัวข้อในการอบรมตามลิงค์ข้างล่าง) และกิจกรรมเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ที่ศรีราชาและสัมมนานอกสถานที่ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม Click
โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 11:42:11
 3551
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์