โครงการประกาศนียบัตร Young CFO (Young CFO Certification Program) ครั้งที่ 1

โครงการประกาศนียบัตร Young CFO (Young CFO Certification Program) ครั้งที่ 1

            คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 1 (Young CFO Certification Program) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินขององค์กรต่างๆ เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 39 คน

โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 11:47:00
 2444
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์