• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพิ่มการให้บริการวิชาการแก่สมาชิก

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพิ่มการให้บริการวิชาการแก่สมาชิก

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพิ่มการให้บริการวิชาการแก่สมาชิก

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพิ่มการให้บริการวิชาการแก่สมาชิก

            เรียนท่านสมาชิก ขณะนี้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เพิ่มการให้บริการวิชาการแก่สมาชิกที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี โดยจัดให้มีนักวิชาการเพื่อตอบคำถามเบื้องต้น ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 685 2599 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 10:00 – 12:00 และ13:00 – 15:00หรือหากท่านไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถส่งประเด็นคำถามเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์มาที่ Auditing@tfac.or.thซึ่งนักวิชาการจะดำเนินการตอบกลับโดยเร็ว ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งชื่อและเลขที่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อขอรับบริการดังกล่าวด้วย
            ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง และแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น การสอบบัญชีเพื่อนำไปศึกษาและใช้ประกอบการปฏิบัติงาน Click  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

 

โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 16:53:58
 1119
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์