• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

            เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (The International Accounting Standards Board: IASB) และ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (The Financial Accounting Standards Board: FASB)ได้ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของทั้งสองฝ่าย ที่เกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้มีการแก้ไข IFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่ได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2553 รวมทั้งจะมีการเสนอแก้ไข US GAAP ที่เกี่ยวข้องด้วย
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งมายังท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจเพื่อให้ทราบถึงทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:49:27
 15574
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์