• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 2 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง "ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 2 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง "ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 2 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง "ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 2 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง "ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

            เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนที่ปรึกษาทางการเงินและนักวิเคราะห์มีความรู้และความเข้าใจในแก่นของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  และคุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ งานจัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:53:36
 2561
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์