• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำถามคำตอบเกี่ยวกับการนำ ISQC 1 ไปใช้ตามลักษณะและขนาดของสำนักงาน

คำถามคำตอบเกี่ยวกับการนำ ISQC 1 ไปใช้ตามลักษณะและขนาดของสำนักงาน

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำถามคำตอบเกี่ยวกับการนำ ISQC 1 ไปใช้ตามลักษณะและขนาดของสำนักงาน

คำถามคำตอบเกี่ยวกับการนำ ISQC 1 ไปใช้ตามลักษณะและขนาดของสำนักงาน

            เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม2555 IFACได้เผยแพร่ IAASBStaff Questions & Answers - Applying ISQC 1 Proportionately with the Nature and Size of a Firmซึ่งเป็นคำถามพร้อมคำตอบสั้นๆ จำนวน 6 ข้อ เกี่ยวกับการนำ ISQC 1ไปใช้เป็นสัดส่วนตามลักษณะและขนาดของสำนักงาน ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานขนาดเล็กและผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเข้าใจมากขึ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISQC 1ว่าควรทำมากน้อยเพียงใด
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทั้งที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและผู้สอบบัญชีอิสระได้นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำงาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click
 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:29:21
 1502
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์