• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำแนะนำจาก IFAC สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดการธุรกิจ

คำแนะนำจาก IFAC สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดการธุรกิจ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำแนะนำจาก IFAC สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดการธุรกิจ

คำแนะนำจาก IFAC สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดการธุรกิจ

            เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2555IFACได้เผยแพร่เอกสาร Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices (Third Edition)ซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP) ในการจัดการธุรกิจ ทั้งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจให้ทำได้อย่างมั่นคง มีกำไร และเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านวิชาชีพ โดยมีการอธิบายถึงหลักการจัดการและวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในหลายประเด็น ซึ่งรวมถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตั้งราคา การสร้างเครือข่าย การจัดการบุคลากร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนสำหรับผู้สืบทอดธุรกิจ พร้อมทั้งมีตัวอย่างเอกสารที่สามารถนำไปใช้งานได้ด้วย      
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทั้งที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและผู้สอบบัญชีอิสระได้นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำงาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:31:35
 1162
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์