• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • บทความจาก IFAC เกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำลง

บทความจาก IFAC เกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำลง

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • บทความจาก IFAC เกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำลง

บทความจาก IFAC เกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำลง

            เมื่อวันที่ 28 กันยายน2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่บทความเรื่อง How to Cope with Pressure to Lower Fees ซึ่งเป็นบทความที่ให้คำแนะนำสั้นๆ 7 ประการ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปใช้ในการรับมือกับแรงกดดันต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจหรือจากลูกค้า ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่ำเกินไป คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำงาน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:33:05
 1961
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์