• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม

IFAC เผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม

IFAC เผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม

            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555IFAC’s SMP Committee ได้เผยแพร่Companion Manual - Guide to Quality Control for SMPs/Guide to Using ISAs in the Audits of SMEsซึ่งเป็นคู่มือเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)เรื่องGuide to Quality Control for SMPs และ Guide to Using ISAs in the Audits of SMEsที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เคยเผยแพร่ไปแล้ว ทั้งนี้ Companion Manual จะอธิบายเพิ่มเติมถึงการนำไปใช้และแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาเพิ่มเติม โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:39:26
 1927
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์