• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการในการจัดทำรายงานของภาคธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการในการจัดทำรายงานของภาคธุรกิจ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการในการจัดทำรายงานของภาคธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการในการจัดทำรายงานของภาคธุรกิจ

            เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม2555The Professional Accountants in Business (PAIB)หนึ่งในคณะกรรมการของ IFAC ได้เผยแพร่ร่างInternational Good Practice Guidance (IGPG): Eleven Principles for Effective Business Reporting Processesเพื่อขอความเห็นจากนักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสิ้นสุดการขอความเห็นในวันที่ 23 สิงหาคม 2555
            แนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยให้นักบัญชีมืออาชีพในภาคธุรกิจและองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ สามารถปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำรายงานเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกิจการได้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ท่านที่สนใจนำไปศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกิจการของท่าน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/news-events/2012-05/eleven-principles-effective-business-reporting-processes

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Exposure-Draft-Eleven-Principles-for-Implementing-Effective-Reporting-Processes_0.pdf

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:37:47
 1179
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์