กลยุทธ์และแผนการทำงานในช่วงปี 2012 – 2014 ของ IAASB

กลยุทธ์และแผนการทำงานในช่วงปี 2012 – 2014 ของ IAASB

            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน2555IAASBได้เผยแพร่เอกสารIAASB Strategy and Work Program, 2012–2014ซึ่งเป็นกลยุทธ์และแผนการทำงานในช่วงสามปีของ IAASBโดยจะกล่าวถึงทิศทางการทำงานและลำดับงานที่ทาง IAASBให้ความสำคัญ ซึ่งในรอบสามปีต่อจากนี้ IAASBได้กำหนดทิศทางการทำงานไปที่ การสนับสนุนความมีเสถียรภาพในระบบการเงินของโลก การส่งเสริมบทบาท ความเกี่ยวพัน และคุณภาพของงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่อง ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก และประเด็นสุดท้ายคือ การอำนวยความสะดวกแก่ประเทศต่างๆในการนำมาตรฐานของ IAASBไปปรับใช้ นอกจากนี้งานที่กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ การแก้ไขรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่รายงานเพื่อขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเร็วๆนี้
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของมาตรฐานการสอบบัญชี โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:36:38
 915
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์