ประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA)

ประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA)

            ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 89 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และได้ส่งมอบใบประกาศให้กับทางสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน 2560
            ผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สามารถติดต่อขอรับใบประกาศของตนเอง**ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชี
            
     
      รายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 89 คน Click

**หมายเหตุ:  

  1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย)
  2. กรณีรับแทน  กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์กำกับ“ใช้เพื่อรับASEAN CPA”
โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 17:17:09
 3264
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์