• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก

IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก

IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ
            ในครั้งนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ซึ่งท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดังนี้

1ผลการสำรวจความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: 2011 Round-Up
            เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: 2011 Round-Upซึ่งเป็นการสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่ได้ทำในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยได้สรุปให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ SMPs ทั่วโลกต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน เช่น ข้อกำหนดของทางการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป ปัจจัยที่จะช่วยให้ SMPsสามารถเติบโตได้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click 

2ผลการสำรวจความคิดเห็น2011 IFAC Global Leadership Survey on the Accountancy Profession
            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555IFAC ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็น2011 IFAC Global Leadership Survey on the Accountancy Profession ซึ่งเป็นการสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่ได้ทำในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยเป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้นำองค์กรวิชาชีพบัญชีที่เป็นสมาชิกของ IFACซึ่งผลการสำรวจได้สรุปถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องคำนึงถึงในปี 2555 ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจของโลก การเพิ่มความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ และ ควรคำนึงถึงความต้องการของ SMPs และ SMEs ด้วย ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:50:50
 3043
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์