ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี SMP ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจาก IFAC

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี SMP ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจาก IFAC

            International Federation of Accountants (IFAC) มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555IFAC’s SMP Committee ได้เริ่มการสำรวจความคิดเห็น SMP Quick Poll (May-June 2012)ซึ่งท่านจะใช้เวลาเพียงสามนาทีเท่านั้นในการตอบแบบสอบถามโดยจะสิ้นสุดการสำรวจความคิดเห็นในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:48:22
 1861
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์