ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 9 (2/2560)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 9 (2/2560)

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 9 (2/2560)
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
มีผู้สมัครเข้าทดสอบจำนวน 64 ราย ผ่านการทดสอบ 2 ราย

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) 
ครั้งที่ 10 (1/2561) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
02 685 2578 (คุณปัญญรส)

ดาวน์โหลดข้อสอบการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9 (2/2560)

โพสต์เมื่อ :
3 ม.ค. 2561 9:16:03
 1997
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์