สัมมนาพิจารณ์ รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

สัมมนาพิจารณ์ รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

 

สัมมนาพิจารณ์ รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
(สำหรับผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click 
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า Click 
โพสต์เมื่อ :
13 ก.พ. 2561 11:28:52
 5463
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์