สัมมนาพิจารณ์ (Focus group) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

สัมมนาพิจารณ์ (Focus group) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

 

สัมมนาพิจารณ์ (Focus group) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี
 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย Click
โพสต์เมื่อ :
16 ก.พ. 2561 13:40:39
 4055
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์