ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม “ทักษะพิเศษด้านใด? ที่สมาชิกอยากอบรมมากที่สุด” (ด้วยวิธีการสุ่ม) มีดังนี้

รางวัลที่ 1 กระติกน้ำมูลค่า 999 บาท จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่

  1. คุณศักดา ศรีอารีย์กุลชัย
  2. คุณอชิรญา สิทธัครเดช
  3. คุณวรินยุพา ป้อมหิน

รางวัลที่ 2 เสื้อยืดสภาวิชาชีพบัญชี มูลค่า 450 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  1. คุณประภาพร ยังน้อย
  2. คุณพรรณี โล่ประคอง
  3. คุณวิศิษฎ์ ลิมปิอังคนันต์

รางวัลที่ 3 หนังสือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (KAM) มูลค่า 250 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  1. คุณชยุต เสรีรักษ์
  2. คุณวาลิกา หวนสุริยา
  3. คุณณัฐพัฒน์นรี ศิวานัมภรณ์

ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีจะติดต่อกลับหาผู้โชคดีทุกท่าน เพื่อดำเนินการส่งของรางวัลให้ต่อไปค่ะ 

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ทักษะพิเศษที่สมาชิกอยากอบรมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับที่ 1 ทักษะด้านภาษีอากร 34.7%

อันดับที่ 2 ทักษะด้านการลงทุน 14.5%

อันดับที่ 3 ทักษะด้านตลาดหลักทรัพย์/ตลาดทุน 13.9%

สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบพระคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ :
20 มิ.ย. 2561 17:23:01
 4206
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์