สัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย

สัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย

สัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สัญญาประกันภัย (
TFRS 4)

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click 
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ร่าง TFRS 4 Click 
  โพสต์เมื่อ :
  22 มิ.ย. 2561 16:33:00
   4465
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์