ประกาศสภาฯ ที่ 4/2562 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีฯ ครั้งที่ 41

ประกาศสภาฯ ที่ 4/2562 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีฯ ครั้งที่ 41

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 41 (3/2561) คลิกที่นี่ 

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ครั้งที่ 41(3/2561)
ในวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.  ถึง 17.30 น.

(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)

ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม  พ.ศ.  2562

โพสต์เมื่อ :
10 ม.ค. 2562 18:46:50
 18457
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์