ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ

     สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2562 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการติดตั้งวัสดุอะคูสติกสําหรับดูดซับเสียงห้องอบรม ชั้น 6 Click
  2. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 9/2562 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการปรับปรุงหลังคาโดยการฉีดพ่น พี.ยู.โฟม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี Click
  3. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 10/2562 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการทาสีภายในเพื่อรองรับการอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี Click
โพสต์เมื่อ :
7 ก.พ. 2562 14:37:58
 1181
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์