• หน้าแรก

  • หมวด TSQC1

  • โดยทั่วไปสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมักประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรโดยมีอัตราการหมุนเวียนสูง ฉะนั้นจะมีคว

โดยทั่วไปสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมักประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรโดยมีอัตราการหมุนเวียนสูง ฉะนั้นจะมีคว

  • หน้าแรก

  • หมวด TSQC1

  • โดยทั่วไปสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมักประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรโดยมีอัตราการหมุนเวียนสูง ฉะนั้นจะมีคว

โดยทั่วไปสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมักประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรโดยมีอัตราการหมุนเวียนสูง ฉะนั้นจะมีคว

Q:
โดยทั่วไปสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมักประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรโดยมีอัตราการหมุนเวียนสูง ฉะนั้นจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ที่จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรรวมทั้งระบบการประเมินผลงาน?
A:

การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทำให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี การจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรนั้นมีประโยชน์ เพราะจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และซึ่งเป็นผลดีในเรื่องคุณภาพของงาน

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 9:41:06
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 มิ.ย. 2567 0:28:37
โดย :
 2627
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์