เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค : เนื่องจากบริษัทได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ต้องการทราบว่าต้

เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค : เนื่องจากบริษัทได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ต้องการทราบว่าต้

Q:

เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค :

เนื่องจากบริษัทได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ต้องการทราบว่าต้องบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง

ตัวอย่าง  กรณีที่ 1

  • ได้รับเงินอุดหนุนแบบให้เปล่ามา 100 บาท
  • บริษัทเราทำงานให้หน่วยงานรัฐ 80 บาท
  • บริษัทเราซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับงานนี้ 30 บาทโดยบิลค่าใช้จ่ายออกในนามบริษัทเรา บิลตัวจริงทางเราเก็บไว้ ส่วนหน่วยงานรัฐต้องการเอกสาร copy เพื่อให้เราเอาไปเบิกเงิน
  • บริษัทเราใช้เงินเกินที่หน่วยงานรัฐให้มา 10 บาท (บริษัทเราต้องออกเงินเอง)

ตัวอย่าง กรณีที่ 2

  • ได้รับเงินอุดหนุนแบบให้เปล่ามา 100 บาท
  • บริษัทเราทำงานให้หน่วยงานรัฐ 80 บาท
  • บริษัทเราซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับงานนี้ 10 บาทโดยบิลค่าใช้จ่ายออกในนามบริษัทเรา บิลตัวจริงทางเราเก็บไว้ ส่วนหน่วยงานรัฐต้องการเอกสาร copy เพื่อให้เราเอาไปเบิกเงิน

บริษัทเราใช้เงินน้อยกว่าที่หน่วยงานรัฐให้มา 10 บาท (บริษัทเราต้องคืนเงินให้หน่วยงานรัฐ)

(คำถามเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)

A:

สำหรับประเด็นเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล

          หากเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

          สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้พิจารณาว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับมานั้น มีภาระที่ต้องคืนให้แก่หน่วยงานรัฐหรือไม่ หากยังมีภาระอยู่ (เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) ก็ต้องรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชีหากไม่มีภาระที่ต้องคืนให้แก่หน่วยงานรัฐ (เงินอุดหนุนแบบไม่มีเงื่อนไข) และเข้าคำนิยามรายได้ สามารถรับรู้รายได้ได้ครับ

          ทั้งนี้ให้สอบถามทางผู้สอบบัญชีก่อนครับ

โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 10:16:22
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
15 ก.ค. 2567 9:03:39
โดย :
 8500
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์