การบันทึกบัญชีทั่วไป : รบกวนสอบถามหลักการรับรู้รายการและวิธีการบันทึกบัญชีของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน

การบันทึกบัญชีทั่วไป : รบกวนสอบถามหลักการรับรู้รายการและวิธีการบันทึกบัญชีของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน

Q:

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

รบกวนสอบถามหลักการรับรู้รายการและวิธีการบันทึกบัญชีของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) และต้องศึกษาข้อมูลจากมาตรฐานฯ หรือร่างมาตรฐานฯ ตัวใด และสามารถหาข้อมูลตัวอย่างได้จากที่ใดเพื่อประกอบกรณีศึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีในเรื่องของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures)

(คำถามเดือนพฤศจิกายน 2559)

A:

จากคำถามเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) นั้น ท่านต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการของท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่

หากกิจการท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย คือ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

หากกิจการท่านเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในบทที่ 12 เรื่อง ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

โพสต์เมื่อ :
25 ต.ค. 2560 13:55:05
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 ก.ค. 2567 8:22:16
โดย :
 3061
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์