ความคาดหวังจากนักบัญชีบริหารจากโลกธุรกิจสมัยใหม่

ความคาดหวังจากนักบัญชีบริหารจากโลกธุรกิจสมัยใหม่

ความคาดหวังจากนักบัญชีบริหารจากโลกธุรกิจสมัยใหม่
            บทบาทของนักบัญชีในโลกธุรกิจสมัยใหม่ คือ ต้องเตรียมความพร้อมในการมีความรู้ ความเข้าใจที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นการเป็นนักบัญชีบริหารในองค์กร จึงต้องเตรียมความพร้อมของตนเองให้เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  1. กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)
  2. กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)
  3. การจัดการความสัมพันธ์ของคนในแต่ละส่วนงาน (People Management)
  4. การมองภาพรวมธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้ (Information Technology Adapted in Business)
ความรู้ความสามารถทั้ง 4 ด้าน ย่อมมีความท้าทายความสามารถของนักบัญชี ให้ปรับตัวรองรับกับความต้องการของโลกธุรกิจสมัยใหม่ การเรียนรู้ และความรู้เชิงปฏิบัติการจากโครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (Thai Chartered of Management Accountants : TCMA) ทุกหลักสูตรมาจาก Chartered Institute of Management Accountant (CIMA) ที่สภาวิชาชีพบัญชีพัฒนาขึ้น ย่อมตอบโจทย์นักบัญชีที่ทำงานในโลกธุรกิจ
            ท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมของตนเองแล้วหรือไม่ ??? ติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.tfac.or.th เพื่อรีบสมัครเรียนรู้ก่อนสายเกินไป...นะครับ

โดย..ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารโพสต์เมื่อ :
4 ก.พ. 2563 16:07:25
 3514
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์