มีคนสอบถามน้องคิดเข้ามาว่า.. สภาวิชาชีพบัญชีแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานสอบบัญชี ทำไมอ่านยากจัง?

มีคนสอบถามน้องคิดเข้ามาว่า.. สภาวิชาชีพบัญชีแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานสอบบัญชี ทำไมอ่านยากจัง?


            มีคนสอบถามน้องคิดเข้ามาว่า.. สภาวิชาชีพบัญชีแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานสอบบัญชี ทำไมอ่านยากจัง?
            น้องคิดอยากอธิบายครับว่า สภาวิชาชีพบัญชีเราพยายามแปลให้เข้ากับหลักภาษาไทย แต่ยังต้องคงความเป็นมาตรฐานเอาไว้ เนื่องจากเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี ไม่ใช่ตำราหรือหนังสือสื่อการสอน อย่างไรก็ตาม เรามีคู่มือมาตรฐาน การตีความ ถามตอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้มาตรฐานบัญชีสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสากลครับ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ที่ >>> https://bit.ly/3oA52Do
โพสต์เมื่อ :
11 ม.ค. 2564 13:23:17
 459
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์