ขอแจ้งขยายเวลา! การปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด การให้บริการสมาชิก ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ขอแจ้งขยายเวลา! การปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด การให้บริการสมาชิก ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

..........จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอแจ้งขยายเวลาการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดการให้บริการสมาชิก ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เป็นเวลา 10.00 - 16.00 น.
          ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อของเจ้าหน้าที่ สำหรับการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน

          ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้สมาชิกใช้บริการระบบออนไลน์ 💻📱 ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือติดต่อสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง Live Chat ในหน้าเว็บไซต์ www.tfac.or.th หรือ Email : Tfac@Tfac.or.th สำหรับท่านสมาชิกที่มีเรื่องติดต่อเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนงาน ดังนี้

📞 ส่วนบริการสมาชิก 063 9029676
📞 ส่วนงานอบรม 095 205 2071, 095 205 2072, 086 307 1955, 086 307 1966
📞 ส่วนทะเบียน 086 326 7410 ,099 624 1484, 086 307 1977, 081 854 4554
📞 ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานอบรม 095 716 3926
📞 ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี 086 326 7402
📞 ส่วนงานการเงิน 086 395 0957
📞 สำนักงานคณะกรรมจรรยาบรรณ 086 307 2011, 086 326 7401
📞 ส่วนอำนวยการ 091 128 4410

          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สภาวิชาชีพบัญชีขออภัยในความไม่สะดวก


โพสต์เมื่อ :
30 เม.ย. 2564 15:38:29
 112
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์