สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19            สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และแบบรายงานประจำปี Disclosure form สำหรับรอบบัญชีปี 2563

            นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในวันที่ 26-30 เม.ย.2564 และต้องมีการยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
โพสต์เมื่อ :
30 เม.ย. 2564 19:18:29
 427
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์