• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งจดหมายถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอขยายเวลากำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งจดหมายถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอขยายเวลากำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งจดหมายถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอขยายเวลากำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งจดหมายถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอขยายเวลากำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

          หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งจดหมายถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอขยายเวลากำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
          ขนะนี้สภาวิชาชีพบัญชี ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรว่าได้ออกประกาศและลงราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ฉบับที่ 3 https://www.rd.go.th/.../kormor/newlaw/mofexpandformnet3.pdf
          สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบพระคุณกรมสรรพากรและท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ เราจะจับมือก้าวผ่าน Covid-19 ไปด้วยกัน

โพสต์เมื่อ :
1 พ.ค. 2564 13:19:34
 431
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์