ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม “ความสนใจการใช้ Automate Lead sheet”

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม “ความสนใจการใช้ Automate Lead sheet”          ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม “การสำรวจความสนใจและความต้องการใช้ Automate Lead Sheet ของผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี” เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาพัฒนา Automate Lead sheet ในรูปแบบของไฟล์ Excel อัตโนมัติ (Excel macro) เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดทำ Lead sheet ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป พร้อมทั้งร่วมลุ้นของรางวัลจากสภาวิชาชีพบัญชี
          สามารถตอบแบบสอบได้ที่ Click หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2564
โพสต์เมื่อ :
4 มิ.ย. 2564 10:13:16
 478
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์