สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งยกเลิกรายการ Facebook Live ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งยกเลิกรายการ Facebook Live ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564


            สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งยกเลิกรายการ Facebook Live ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 – 11. 30 น.

            สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
โพสต์เมื่อ :
4 ก.ค. 2564 14:10:17
 328
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์