ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณ ฉบับปรับปรุง 2020

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณ ฉบับปรับปรุง 2020


            ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณ ฉบับปรับปรุง 2020
รางวัลจำนวน 10 ท่าน ได้แก่
  • คุณนิศากร บุญส่ง
  • คุณศิวกร รัตติโชติ
  • คุณณัฐนรี ลม้ายกุล
  • คุณวิลาวรรณ ไชยชุมภู
  • คุณอุไรวรรณ ทาสพร
  • คุณวรรณมณี จงกล
  • คุณกาณฑ์ธีถ์เดช ปรีชารตนศาสตร์
  • คุณเบญจา ศิริผล
  • คุณภัทรพล นวลเอียด
  • คุณกานต์ธิดา เตชะจิรานนท์

*สภาวิชาชีพบัญชีได้ขออนุญาตเผยแพร่รายชื่อจากผู้ได้รับรางวัลแล้ว
โพสต์เมื่อ :
15 ต.ค. 2564 9:56:52
 1330
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์