ขอแนะนำ TFAC e-Learning แพลตฟอร์มอบรมออนไลน์โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ขอแนะนำ TFAC e-Learning แพลตฟอร์มอบรมออนไลน์โดยสภาวิชาชีพบัญชี            สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำแพลตฟอร์มอบรมสัมมนาออนไลน์ หรือ TFAC e-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2565 เป็นต้นไป
            ทั้งนี้ สำหรับในช่วงแนะนำก่อนเริ่มเปิดให้บริการจริง สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนผู้สนใจ 100 ท่านแรก สมัครลงทะเบียนอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน” วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจำกัดระยะเวลาในการเข้าระบบเพื่ออบรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น และหากผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ ผู้อบรมจะสามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้ดังนี้

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ได้จำนวน 3 ชั่วโมง
  • ผู้ทำบัญชี สามารถเก็บชั่วโมง CPD ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชี ได้จำนวน 3 ชั่วโมง

            โดยผู้เข้าอบรมจะต้องยื่นชั่วโมง CPD เองในระบบของสภาวิชาชีพบัญชี โดยเลือกประเภทกิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือของสภาวิชาชีพบัญชี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ปี 2564
            ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร 02 685 2500 ต่อ 2572, 2555-2559, 2504, 2508-2510 หรือทางอีเมล e-Learning@tfac.or.th

  • เข้าสู่เว็บไซต์ TFAC e-Learning Click
  • ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบเรียนออนไลน์ TFAC e-Learning Click
โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2564 12:04:29
 9516
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์