การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP.9 "บทบาทและความคาดหวังของ AC ในการส่งเสริมการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก"

การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP.9 "บทบาทและความคาดหวังของ AC ในการส่งเสริมการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก"ขอเชิญรับฟังการเสวนา การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP.9 "บทบาทและความคาดหวังของ AC ในการส่งเสริมการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก"
📅 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
🕒 เวลา 15.00 – 16.30 น.
📌วิทยากรโดย
👉 นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
- ผู้ช่วยเลขาธิการ สายงานกำกับบัญชีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
👉 นายอนุวัฒน์ จงยินดี
- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี
📌ผู้ดำเนินรายการ
👉 รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

สนใจเข้าร่วม click
โพสต์เมื่อ :
11 พ.ค. 2565 9:57:21
 274
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์