ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 19/2565 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 50 (1/2565)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 19/2565 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 50 (1/2565)


ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 50 (1/2565) Click

 

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบ CPA (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน)
โดยท่านต้องยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online เท่านั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กำหนดการดูสมุดคำตอบในวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
.
**ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ** Click 

ในการเข้าดูสมุดคำตอบขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
และสุขอนามัยโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการวัดอุณหภูมิของร่างกาย
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่สภาจัดไว้ให้และลงทะเบียนโดย Scan Application ไทยชนะ

โพสต์เมื่อ :
12 พ.ค. 2565 15:08:33
 2715
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์