• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี”

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี”

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี”

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี” โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของ Stakeholders ต่อคุณค่าของงานสอบบัญชี รวมถึงนำข้อคิดเห็นดังกล่าว สู่การส่งเสริมให้ Stakeholders ตระหนักถึงคุณค่าของงานสอบบัญชี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ Click Link ต่อไปนี้

🔍 หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

 

โพสต์เมื่อ :
22 มิ.ย. 2565 9:15:18
 1609
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์