ผลการศึกษาของ ACCA เรื่อง The growth Challenge เป็นการศึกษานโยบายต่างๆของกิจการขนาด SMEs ใน 9 ประเทศ

ผลการศึกษาของ ACCA เรื่อง The growth Challenge เป็นการศึกษานโยบายต่างๆของกิจการขนาด SMEs ใน 9 ประเทศ

            งานวิจัยเป็นการทำการทบทวนนโยบายและโครงสร้างต่างๆที่สนับสนุนให้ SMEs เติบโต รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบายต่างๆเหล่านั้น ใน 9 ประเทศ (China, India, Nigeria, South Africa, Singapore, the US, the UK, Germany, and France เพื่อหาว่านโยบายที่เป็นปัจจัยทำให้ SMEs เติบโตได้มีตัวแปร Size of the business base, education, Funding, balance of public and private sector support.

เนื้อหาผลการวิจัย  Click
ภาคผนวก(ผลสำรวจของแต่ละประเทศ) Click

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 16:21:18
 1837
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์