สภาฯ ให้การสนับสนุนศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)

สภาฯ ให้การสนับสนุนศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)

            เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน ในโครงการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) ได้มาจัดอบรมสัมมนาที่สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้การสนับสนุนในเรื่องสถานที่ และเป็นองค์กรหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ CBCE
            ศูนย์ CBCE จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยถือเป็นการรวมผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการของไทยให้เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
            ขณะนี้ ศูนย์ CBCE ได้มีการเปิดรับสมัครบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 ไปแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดกรองบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก โดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะที่ปรึกษา ก็จะร่วมสัมภาษณ์บริษัทต่างๆด้วยเช่นกัน คาดว่าในเดือนธันวาคม 2559 ศูนย์ CBCE จะประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกต่อไป
สำหรับท่านที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ CBCE สามารถติดตามได้ที่ Click  

โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 11:18:58
 1373
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์