การสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

การสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

เอกสารประกอบการสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

*****************************

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21(อโศก)

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • เอกสารประกอบหลังการสัมมนา Click 
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) Click 
โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2560 14:23:21
 1450
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์